KA Construct

KA Construct

Na de pensionering van onze bedrijfsleider voelden we de nood aan een nieuwe managementstructuur om binnen onze organisatie op een gestroomlijnde manier te communiceren. In mei 2014 zijn we met alnus in zee gegaan en in augustus was het nieuwe managementteam, bestaande uit een verantwoordelijke per afdeling (verkoop & marketing, uitvoering, productie) en mezelf als actief deelnemend eigenaar, een feit.

Vertrekkend vanuit een aantal functioneringsgesprekken heeft Els zowel de functieomschrijvingen als een strategisch geïnspireerd stappenplan uitgewerkt. Per afdeling hangen er 5 hefbomen met prioriteiten aan vast. Hieraan werden ook waarden gekoppeld. Ik noem het “de spiegel voor ons dagelijks gedrag” of ook wel “het abc van KA Construct”.

Om dit alles te funderen ben ik, op aanraden van Els, met iedereen gaan samenzitten: arbeiders, bedienden én management.

Communicatie was vroeger een groot knelpunt dat de processen binnen onze organisatie vaak serieus vertraagde. Door het aanstellen van een verantwoordelijke per afdeling is dit punt uitgeklaard en loopt alles nu gestroomlijnd en veel directer.

Maandelijks voer ik een 1-op-1 opvolgingsgesprek met elke verantwoordelijke en per kwartaal is er een managementvergadering waarop Els aanwezig is. Op die momenten stel ik haar open visie erg op prijs. Ze brengt een frisse wind en maakt alles simpel. Dankzij haar wordt alle ballast overboord gegooid. Bovendien is voor Els niks een brug te ver. Alles is haalbaar, wat zeer leuk is natuurlijk.

Door de lange ervaring raak je van jezelf overtuigd. Wat ik enorm apprecieer aan Els is dat ze je een spiegel durft voorhouden en een realiteit geeft waarmee je verder kan. Zo ga je jezelf op een positieve manier in vraag stellen.

Niet alleen ikzelf, maar ook de andere leden van het managementteam vinden bij Els een dankbaar klankbord voor vragen waarop we vastlopen, zonder haar te belasten met de dagelijkse beslommeringen. Ze stelt meteen de juiste concrete vragen, is zeer consequent en biedt snel antwoorden. Kortom: ze maakt ons bedrijf sterker!

Ik zou graag hebben dat Els nog lang bij ons langskomt. Momenteel zitten we nog maandelijks samen rond de tafel voor de opvolging van ons actieplan. Ons volgend plan is om samen met alnus per afdeling de juiste KPI’s te definiëren.

2015
Rita Sprangers

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen