Groeiboosters© voor jouw KMO

Niets kan starten zonder visie en enthousiasme. Niets kan blijven duren zonder systemen en processen. De vijf groeiboosters© van alnus halen het beste uit jouw organisatie en zorgen voor duurzame resultaten.

alnus - Groeiboosters© voor jouw KMO

Aantrekkelijke toekomstvisie

Alles start vanuit de visie van je onderneming. “Waar willen we met onze onderneming naartoe?” bepaalt de richting die we uit willen. Daarom is het belangrijk dat je als ondernemer je medewerkers inspireert en motiveert met een aantrekkelijke toekomstvisie. Weinig medewerkers worden enthousiast van het gelukzalige idee dat ze de ondernemer rijk kunnen maken. Zij raken vooral geïnspireerd als ze kunnen meebouwen aan een sterk verhaal.

Logische organisatiestructuur

Vanuit deze visie volgt een logische organisatiestructuur. Elke onderneming heeft de optie om het systeem of de mens centraal te stellen. In een systeemgeoriënteerde structuur ligt de controle en de macht vooral bij de ondernemer zelf. In een mensgerichte structuur probeert men macht en controle te decentraliseren en te democratiseren. Meestal gaat het om een combinatie van beide. Hierbij even stilstaan en de juiste richting uitstippelen, is een must. Bovendien speelt ook de waardepropositie - Operational Excellence, Product Leadership of Customer Intimacy - een grote rol in de manier waarop je jouw onderneming structureert. Fundamenteel is dat de verschillende rollen zinvol overkomen voor je medewerkers en dat de organisatiestructuur duidelijk en logisch is.

Nuttige procesbeschrijvingen

De derde groeibooster© omvat de nuttige procesbeschrijvingen. Maak de processen waarin mensen werken helder, zodat je medewerkers weten wat hun bijdrage is aan de uiteindelijke dienstverlening voor de klant. Zorg ervoor dat leidinggevenden zicht hebben op de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn en dat kwaliteit in de processen is ingebouwd. Goede processen zorgen ervoor dat zaken in één keer goed gaan. Dit kost minder geld en minder tijd en draagt bij tot de klantentevredenheid.

Uitdagende doelstellingen

Een andere belangrijke hefboom is het definiëren van uitdagende doelstellingen. De Goal Setting Theory van Locke is veruit de meest onderzochte en meest gevalideerde motivatietheorie. De studie toont aan dat het stellen van doelen richtinggevend werkt, intrinsiek motiveert en verbinding geeft. Je moet hierbij wel een aantal zaken in het oog houden. Zo is het onder andere van kapitaal belang om je doelen specifiek te maken en ze af te stemmen aan de competentie van je medewerker. 'Doe je best' is dus te vrijblijvend en te onbepaald. Bovendien zijn feedback en kennisgeving van het resultaat doorslaggevend voor het succes.

Stimulerende bedrijfscultuur

Als je medewerkers de kans krijgen om in hun job meer van hun talenten en competenties te laten zien en hiervoor ook gewaardeerd worden, dan gaan ze beter en met meer plezier functioneren. Het is dus cruciaal om een stimulerende ondernemingscultuur te creëren. Deze beïnvloedt het functioneren en de resultaten van een onderneming. Cultuur betekent voor een onderneming wat persoonlijkheid betekent voor een individu. Het is een verzameling van waarden, normen en gedragingen die mee bepalen hoe mensen in een onderneming met elkaar omgaan en de mate waarin ze energie steken in hun werk en in de ganse onderneming. Welk gedrag van leidinggevenden en medewerkers hebben we nodig om goede resultaten te behalen? Houden we hier voldoende rekening mee bij het aanwerven van nieuwe medewerkers? Is het duidelijk en transparant waarvoor en hoe we medewerkers waarderen en belonen? Dit laatste heeft immers een belangrijke invloed op het gedrag van jouw medewerkers.

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Heb je het gevoel dat er zaken in je bedrijf gebeuren waarvan je geen weet hebt? Is je onderneming zodanig gegroeid en/of veranderd dat ze niet meer beheersbaar is? Wil je je organisatie graag verder professionaliseren en standaardiseren?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
Mervielde

Transport Mervielde

Als derde generatie hebben we met ons familiebedrijf een zeer sterke groei neergezet: het aantal

Patrick Mervielde
Ingenium

Ingenium

Door haar enthousiaste aanpak weet Els zelfs mensen die niet echt openstaan voor verandering te motiveren.
Ellen Dhaese
Antoon Decock nv

Antoon Decock nv

Op regelmatige tijdstippen komt Els bij ons langs voor een evaluatie en bezorgt ze me een lijstje met actiepunten.
Xavier Decock
ConHexa

ConHexa

Bij alnus geen grootse theorieën maar een praktische aanpak: simpel, concreet en snel toepasbaar.
Hilde Dejonghe
Schilderwerken De Roo

Schilderwerken De Roo

Als bedrijfsleider van de derde generatie voelde ik de nood aan meer structuur binnen ons familie

Peter De Roo

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen