Groeiboosters© voor jouw KMO

Niets kan starten zonder visie en enthousiasme. Niets kan blijven duren zonder systemen en processen. De vijf groeiboosters© van alnus halen het beste uit jouw organisatie en zorgen voor duurzame resultaten.

alnus - Groeiboosters© voor jouw KMO

Aantrekkelijke toekomstvisie

Alles start vanuit de visie van je onderneming. “Waar willen we met onze onderneming naartoe?” bepaalt de richting die we uit willen. Daarom is het belangrijk dat je als ondernemer je medewerkers inspireert en motiveert met een aantrekkelijke toekomstvisie. Weinig medewerkers worden enthousiast van het gelukzalige idee dat ze de ondernemer rijk kunnen maken. Zij raken vooral geïnspireerd als ze kunnen meebouwen aan een sterk verhaal.

Logische organisatiestructuur

Vanuit deze visie volgt een logische organisatiestructuur. Elke onderneming heeft de optie om het systeem of de mens centraal te stellen. In een systeemgeoriënteerde structuur ligt de controle en de macht vooral bij de ondernemer zelf. In een mensgerichte structuur probeert men macht en controle te decentraliseren en te democratiseren. Meestal gaat het om een combinatie van beide. Hierbij even stilstaan en de juiste richting uitstippelen, is een must. Bovendien speelt ook de waardepropositie - Operational Excellence, Product Leadership of Customer Intimacy - een grote rol in de manier waarop je jouw onderneming structureert. Fundamenteel is dat de verschillende rollen zinvol overkomen voor je medewerkers en dat de organisatiestructuur duidelijk en logisch is.

Nuttige procesbeschrijvingen

De derde groeibooster© omvat de nuttige procesbeschrijvingen. Maak de processen waarin mensen werken helder, zodat je medewerkers weten wat hun bijdrage is aan de uiteindelijke dienstverlening voor de klant. Zorg ervoor dat leidinggevenden zicht hebben op de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn en dat kwaliteit in de processen is ingebouwd. Goede processen zorgen ervoor dat zaken in één keer goed gaan. Dit kost minder geld en minder tijd en draagt bij tot de klantentevredenheid.

Uitdagende doelstellingen

Een andere belangrijke hefboom is het definiëren van uitdagende doelstellingen. De Goal Setting Theory van Locke is veruit de meest onderzochte en meest gevalideerde motivatietheorie. De studie toont aan dat het stellen van doelen richtinggevend werkt, intrinsiek motiveert en verbinding geeft. Je moet hierbij wel een aantal zaken in het oog houden. Zo is het onder andere van kapitaal belang om je doelen specifiek te maken en ze af te stemmen aan de competentie van je medewerker. 'Doe je best' is dus te vrijblijvend en te onbepaald. Bovendien zijn feedback en kennisgeving van het resultaat doorslaggevend voor het succes.

Stimulerende bedrijfscultuur

Als je medewerkers de kans krijgen om in hun job meer van hun talenten en competenties te laten zien en hiervoor ook gewaardeerd worden, dan gaan ze beter en met meer plezier functioneren. Het is dus cruciaal om een stimulerende ondernemingscultuur te creëren. Deze beïnvloedt het functioneren en de resultaten van een onderneming. Cultuur betekent voor een onderneming wat persoonlijkheid betekent voor een individu. Het is een verzameling van waarden, normen en gedragingen die mee bepalen hoe mensen in een onderneming met elkaar omgaan en de mate waarin ze energie steken in hun werk en in de ganse onderneming. Welk gedrag van leidinggevenden en medewerkers hebben we nodig om goede resultaten te behalen? Houden we hier voldoende rekening mee bij het aanwerven van nieuwe medewerkers? Is het duidelijk en transparant waarvoor en hoe we medewerkers waarderen en belonen? Dit laatste heeft immers een belangrijke invloed op het gedrag van jouw medewerkers.

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Heb je het gevoel dat er zaken in je bedrijf gebeuren waarvan je geen weet hebt? Is je onderneming zodanig gegroeid en/of veranderd dat ze niet meer beheersbaar is? Wil je je organisatie graag verder professionaliseren en standaardiseren?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen