Transport Mervielde

Mervielde

Als derde generatie hebben we met ons familiebedrijf een zeer sterke groei neergezet: het aantal medewerkers is meer dan verzesvoudigd en we breidden ook onze activiteiten uit. Om de verdere groei te verzekeren, besloten we in 2020 een externe medezaakvoerder mee aan boord te nemen. Hij bracht ons vrij snel in contact met alnus om een objectieve, externe blik te laten werpen op onze organisatie. We voelden meteen een wederzijdse klik en doorlopen nu samen met Els een groot veranderingstraject.

Na het blootleggen van de pijnpunten van onze organisatie hebben we met input van mensen uit de hele organisatie de kernwaarden bepaald. Onder begeleiding van Els zijn we deze nu geleidelijk aan het implementeren, een overlegcultuur aan het opzetten en wijzigingen in de organisatiestructuur aan het doorvoeren. We zijn gestart met de oprichting van een directiecomité. Daarnaast stellen we nu verschillende teams samen en benoemen we hun teamleiders. Deze opdracht is niet evident. De sterkte van Els hierbij is dat ze de zaken durft benoemen en ons ermee confronteert. Tegelijkertijd volgt ze ons ritme en biedt ze ondersteuning om onze loyale experten op een menselijke manier bewust te maken van de noodzaak van verandering.

Momenteel komt Els driewekelijks bij ons langs voor een strategische workshop, waarin we samen nadenken over de mogelijkheden om ons bedrijf ‘futureproof’ te maken. De drie belangrijkste focuspunten zijn communicatie, organisatie en opleiding. Zo reikte Els ons handvatten aan om employer branding op te starten. De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt relatief hoog. Door een sterke employer branding te ontwikkelen verhogen we niet alleen de trots bij de huidige werknemers, maar trekken we ook makkelijker jong talent aan om onze in-house expertise aan over te dragen en de continuïteit van ons bedrijf te garanderen.
De geplande sessies met Els vergen voorbereiding, maar zorgen ervoor dat we tijd blijven maken om aan ons bedrijf te werken. En misschien nog belangrijker: ze weerhouden ons ervan om in onze oude manier van werken terug te vallen.

2022
Patrick Mervielde

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen