Beslissingstool

alnus beslissingstool grafische voorstelling

Elke dag opnieuw maken we enorm veel keuzes. In feite is het belangrijk om de keuzes die weinig of geen invloed hebben te beperken. Op die manier kan je je focussen op keuzes die er echt toe doen. Deze tool helpt een keuze te maken tussen verschillende alternatieve oplossingen.

Nederlands

Download

Beslissingstool

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen