Maak van je bedrijfscultuur een strategisch doel

10 maart 2022
Maak van je bedrijfscultuur een strategisch doel

Sta jij er als ondernemer voldoende bij stil welk uniek en niet te kopiëren potentieel je in huis hebt? Dat potentieel zit in het gedrag van je medewerkers: de manier waarop ze samenwerken, problemen oplossen, innovaties ontwikkelen, klanten verrassen, klachten aanpakken, enz.

Twee concurrenten kunnen identieke producten op de markt brengen. Echter hun organisatie zal verschillen: de ene cultuur kan competitief en direct zijn, terwijl de andere meer consensusgericht is. Ondanks dat de producten hetzelfde zijn, leiden beide manieren van doen tot een andere waardebeleving voor de klanten, medewerkers en leveranciers. Het gedrag zal dus van invloed zijn op de keuze.

Waarom is dit unieke potentieel belangrijk?

 

Bedrijfscultuur is het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf. Kennis en technologie zijn perfect kopieerbaar en zelfs verkoopbaar. De cultuur van jouw organisatie daarentegen is uniek en bepalend voor de aantrekkingskracht die jouw bedrijf heeft op (potentiële) medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Met dit onderscheidend vermogen kan je mensen enthousiasmeren om voor jouw bedrijf in beweging te komen: ze willen graag bij jouw bedrijf werken, jouw producten kopen, meedenken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan jouw visie en missie, etc.

Benut het potentieel, ontwikkel en koester het

Individu

Het potentieel begint bij elke individuele medewerker. Eén persoon kan namelijk de prestaties van het hele team naar beneden halen of verbeteren. Zorg er dus voor dat iedereen tot zijn of haar recht kan komen.

Stel jezelf volgende vragen:

  • Hoe zit het met de persoonlijke motivatie van medewerkers?
  • Worden talenten en vaardigheden voldoende uitgedaagd?
  • Worden medewerkers in staat gesteld zich goed te richten op hun taken en verantwoordelijkheden?
  • Krijgen mensen voldoende feedback?

Team

Hou er rekening mee dat mensen niet alleen op hun werkplek zitten, maar ook goed moeten samenwerken. Effectieve teams maken duidelijke afspraken over hun manier van samenwerken. Ze geven een antwoord op volgende vragen:

  • Welke rol(len) en taken neemt ieder op zich?
  • Hoe vindt de besluitvorming plaats?
  • Welke ruimte is er voor nieuwe ideeën en initiatieven?
  • Hoe gaan we om met conflictsituaties?

Organisatie

Vestig vervolgens je aandacht op de volledige organisatie door de verschillende afdelingen goed met elkaar te laten samenwerken. Ik merk dat dit één van de lastigste opgaven is voor bedrijven. De rol van leiderschap is hier de samenwerking over de teams heen te stimuleren, ervoor te zorgen dat teamdoelen duidelijk zijn en dat informatie op een transparante manier wordt gedeeld.

Ik eindig graag met een citaat van de Perzische dichter en mysticus Rumi: “Look inside yourself;everything that you want,you already are.” Een warme oproep om je bestaande medewerkers te koesteren, hen op een positieve manier uit te dagen en met hen in gesprek te gaan over de manier waarop je je bedrijfscultuur nog beter kan inzetten om mensen in beweging te brengen.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
Referentie alnus - Outdoor Wood Concepts

Outdoor Wood Concepts

Voor ons is dit een uiterst waardevolle samenwerking. Els is een sterke gesprekspartner en bovendien het positieve klankbord dat je als ondernemer mist.
Stephan Rogge
MicroBioTests

MicroBioTests

MicroBioTests is een klein bedrijf, gestart als spin-off van Universiteit Gent.

Wouter Lanneau & Kris Perdaen
Delaere Stortbeton

Delaere Stortbeton

Twee decennia terug stapte ik mee in het familiebedrijf van mijn schoonfamilie, een gezonde onder

Karoline Baert
Ingenium

Ingenium

Door haar enthousiaste aanpak weet Els zelfs mensen die niet echt openstaan voor verandering te motiveren.
Ellen Dhaese
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte

Tools

Denk na over je eigen doen en laten
Help medewerkers om snel te beslissen
Pak problemen aan in 7 stappen
Geef je proces weer op 1 A4
Structureer het opleidingstraject van nieuwe medewerkers
Bereik meer met minder