De 'empathy map'

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.
Wat we van elkaar waarnemen is de buitenkant: het handelen, wat mensen wel/niet doen en zeggen. De binnenkant omvat verwachtingen, gevoelens, bedoelingen, belevingen en gedachten, maar dit is niet rechtstreeks kenbaar voor de ander.

De ‘empathy map’
Nederlands

Download

De 'empathy map'

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen