Leermodel

Leermodel

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te kunnen inspelen op een turbulente omgeving. Het 70:20:10 model biedt een interessant framework om toe te passen in jouw bedrijf.

Leermodel
Nederlands

Download

Leermodel

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen